PÅ HÖGA OCH LÅGA BULLERSKÄRMAR SAMT PLATTFORMAR OCH BROAR.

För dessa ändamål används med fördel Vitrumit i skivor. Tjockleken kan variera mellan 30 mm – 80 mm beroende på absorptionskrav.

I de flesta fall används Vitrumit innehållande 15 procent flinta för att öka tåligheten då miljön ofta är mycket påfrestande.

MÖNSTER OCH FIGURER PÅ STATIONER, FASADER OCH ANDRA OFFENTLIGA MILJÖER

I offentliga miljöer där det både krävs en tålig absorbent och önskas en unik design. Vitrumit gjuts i vilka former och mönster som helst, bara fantasin sätter gränserna.

T.ex vår akustiska tegelsten. Den ser ut exakt som en vanlig tegelsten men är gjord i Vitrumit. Mura upp en akustisk vägg eller mur inomhus eller utomhus.

TUNNLAR

Vitrumit tål vibrationer samt mycket höga temperaturer, vilket ger en väldigt bra bullerabsorbent för tunnelväggar.

INOMHUSMILJÖ – VÄGGAR ,TAK OCH INREDNING

Självklart går det att använda bullerabsorbenter av Vitrumit även i lugnare miljöer. Kanske skapa ett unikt takmönster av mönstergjuten Vitrumit, eller en absorberande staty av dig själv på kontoret?