LJUD & BULLERABSORBENTER AV VITRUMIT

Vitrumitabsorbenter är obrännbara, materialet tillverkas av glas och flinta och påminner om lättbetong.

• Går att gjuta i valfria former och mönster
• Mycket tålig mot väder, vind och annan åverkan
• Består av glas & flinta

Vitrumit kan med fördel användas som fasad, i tunnlar och på stationer. Skivor av Vitrumit kan fästas på alla material och kan då utgöra en absorberande, tålig snygg front.

Genom att anpassa kombinationen av flinta och glasgranulat kan vi få fram en bullerabsorbent som passar optimalt för varje ändamål. Ju mer flinta, desto tyngre men hårdare material. Genom att variera tjocklek och kaviteter kan vi få den absorptionsklass som önskas där 8 cm tjocklek (inklusive kaviteter) används för att nå Klass A.

För våra spårnära bullerskärmar är absorbenten utformad för att ge bäst hållbarhet i kombination med bäst absorptionsförmåga i det frekvensområde som är önskvärt för järnväg.

Det innovativa materialet Vitrumit

Materialet är utvecklat i nära samarbete med Salford University och professor Trevor Cox. Under över ett decennium har materialet använts i skolor, simhallar, inspelningsstudior (ex. BBC Studios, Central Television och Harrods London), skjutbanor, sporthallar, biografer, sjukhus och teatrar.

Vitrumit påminner om lättbetong men har även väldigt goda ljudabsorberande egenskaper.